Εκδοση Βιβλίου

Κυκλοφόρησε το βιβλίο Implementing Successful Building Information Modeling Συγγραφέας Erica Epstein. Στο βιβλίο αναλύεται διεξοδικά η μέθοδος Building Information Modeling (ΒΙΜ).

Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ παρουσιάζεται για την εξειδίκευσή του στην μέθοδο ΒΙΜ στη σελ. 155.