Ενημερωση Ιουλιος 2013-ΔΕΗ ΔΜΚΘ

Η ΔΕΗ ΑΕ ανέθεσε στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ την Τοπογραφική και Αρχιτεκτονική Αποτύπωση των Κτιρίων και Εγκαταστάσεων του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και του ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ, τον Έλεγχο Νομιμότητάς των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4014/11.Επίσης η ΔΕΗ ΑΕ ανέθεσε και την Τοπογραφική και Αρχιτεκτονική Αποτύπωση των Κτιρίων και Εγκαταστάσεων του ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ.