ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

Το Γραφείο ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ για λογαριασμό του ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ στην Κηφισιά. Η μελέτη εκπονείται σύμφωνα με την μέθοδο ΒΙΜ (Building Information Modeling) που εξασφαλίζει αρτιότερη μελέτη κτιρίων.