ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΕΒΕ

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΕΒΕ ανέθεσε στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ την αποτύπωση/σχεδιασμό των καταστημάτων της. Συνολικά 385 καταστήματα σε ολη την Ελλάδα