Σημαντικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής σύνθεσης αποτελεί ο χαρακτήρας του ως δημοσίου κτιρίου που θα εξυπηρετεί τους πολίτες της Ορεστιάδας και των γειτονικών οικισμών.

Το κτίριο είναι φιλικό προς τον πολίτη- χρήστη, για το λόγο αυτό έχει αποφευχθεί ο μνημειακός- ιδρυματικός χαρακτήρας του κτιρίου Πρόνοιας, δίνοντας έμφαση στην ήπια εξωτερική μορφολόγηση και στην οργανική εσωτερική διαμόρφωση.

Εσωτερική διαμόρφωση που βασίζεται στη δημιουργία του χώρου αναμονής που προσπαθεί να ανατρέψει το συμβατικό χαρακτήρα και τη μορφολογία αυτών των χώρων προσδιορίζοντας κατά το δυνατόν μια νέα διάσταση στη συγκεκριμένη λειτουργία.

Θεωρούμε λοιπόν σημαντικό το κεντρικό σημείο των χώρων που είναι η αίθουσα αναμονής να μην έχει τα χαρακτηριστικά «αίθουσας» αλλά ένας χώρος που να διαχέεται μέσα στο κτίριο και να έχει άμεση επαρκή πρόσβαση με έναν ανοικτό υπαίθριο χώρο που να μπορεί να λειτουργεί και σαν έκταση η του εσωτερικού χώρου (όταν φυσικά το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες).

Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στην οργάνωση των χώρων και στον προσανατολισμό του χρήστη μέσα στο κτίριο.. Έχει γίνει μέριμνα ώστε να αποφεύγονται ιδιαίτερα επιμήκης διάδρομοι και οι αλληλοτεμνόμενες διαδρομές, ενώ αποφεύγεται η μετακίνηση των πολιτών σε περισσότερους από ένα όροφο για την εξυπηρέτησή τους, χάρις στην χωροθέτηση των Υπηρεσιών Υγειάς αποκλειστικά στο ισόγειο.

Υπάρχουν δύο διακριτές είσοδοι στο κτίριο, που αντιστοιχούν σε κάθε λειτουργία, ώστε να είναι σαφές στους συναλασσόμενους προς τα που πρέπει να κατευθυνθούν.

Μπροστά στον χώρο εισόδου γίνεται ειδική διαμόρφωση ώστε να σταθμεύει ασθενοφόρο ή όχημα μεταφοράς ασθενούς.

Το κτίριο συγκροτείται από δύο κτιριακούς όγκους, έναν ισόγειο και έναν διώροφο, οι οποίοι συναντώντας σε ορθή γωνία, σχηματίζουν μορφή ˝Γ˝.

Και τα δύο κτίρια τοποθετούνται σε απόσταση 4.00μ περίπου από τα πλάγια όρια επιτρέποντας την δημιουργία ελεύθερου χώρου στην γωνία του οικοπέδου.

Ο ελεύθερος αυτός χώρος επιτρέπει την καλύτερη προβολή του κτιρίου από τον δρόμο, υποδέχεται τον επισκέπτη τον προσδιορίζει κατά τρόπο οργανικό την είσοδο.

Με την κατασκευή προβεβλημένης εξωτερικής κλίμακας ανόδου στον α’ όροφο διαχωρίζοντας με τρόπο σαφή, άμεσο και εύληπτο η είσοδος των υπηρεσιών Ασφάλισης από τις υπηρεσίες Υγείας.

Οι υπηρεσίες περίθαλψης διατάσσονται κατά τη μεγαλύτερη επιφάνεια τους γύρω από το εσωτερικό αίθριο.

Ενότητα: Έργα

Δείτε ακόμη