ΚΕΝΑΚ- Ενεργειακό Πιστοποιητικό Κτιρίων

Το γραφείο εκτελεί ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια και εκδίδει τα αναγκαία πιστοποιητικά που χρειάζονται για μεταβίβαση ακινήτων ή ενοικίαση (από Ιούνιο 2011).Επίσης, εφ’ όσον ζητηθεί, δίνει τις κατάλληλες οδηγίες για εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο. Ενεργειακοί επιθεωρητές στελέχη του γραφείου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Αρ. Μητρώου Ε.Ε. 116 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρ Μητρώου Ε.Ε. 7344 Για την μελέτη των κτιρίων το γραφείο διαθέτει ιδιόκτητη ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ υψηλών προδιαγραφών η οποία ελέγχει και τυχόν κρυφές διαρροές υδραυλικών εγκαταστάσεων.