Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης

Η ΑΜΦΙΑΡΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ ανέθεσε στην ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΤΕΜ την πλήρη μελέτη (Αρχιτεκτονική-Στατική-Ηλεκτρομηχανολογική) για την ανέγερση ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ στην περιοχή Ωρωπού. Το κέντρο προβλέπεται να έχει επιφάνεια 6500μ² , και θα αναπτύσσεται σε δύο ορόφους με υπόγειο.

Προβλέπεται επίσης , σε ανεξάρτητο κτίριο Ξενώνας φιλοξενίας.