Υπογραφή σύμβασης εκπόνησης προμελέτης IKA

Υπογράφτηκε την Πέμπη 25 Ιουνίου σύμβαση με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), για την εκπόνηση προμελέτης του Κτιρίου «Διοικητικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών Ορεστιάδας». Το υπό μελέτη έργο πρόκειται να στεγάσει εξεταστήρια, εργαστήρια και διοικητικά γραφεία των υπηρεσιών του ΙΚΑ στην πόλη της Ορεστιάδας, καταλαμβάνοντας συνολική επιφάνεια 1600 τετραγωνικών μέτρων. Συμπράττοντα γραφεία είναι η ADO AE για τα στατικά, και «Αλεξόπουλος-Μαράτος-Μπασιάκος ΕΠΕ» για τα μηχανολογικά.

Click here to add your own text