ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Καλύπτουμε όλο το φάσμα των ειδικοτήτων που απαιτούνται για ένα κτίριο, Αρχιτεκτονικά- Στατικά- Ηλεκτρομηχανολογικά- Τοπογραφικά.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

H φιλοσοφία σχεδιασμού βασίζεται στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Πάνω από 40 χρόνια εμπειρία μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής κτιρίων, πολλών διαφορετικών χρήσεων.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

H εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από το 2012 με ISO 9001 αρ. πιστοποιητικού 1758/Δ. Δείτε την Πολιτική Ποιότητας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ

Σε συνεργασία με αξιόλογους υπεργολάβους, συνεργεία & προμηθευτές εκτελούμε τις κατασκευές που έχουμε μελετήσει με χαμηλό κόστος και υψηλή ποιότητα.

BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)

Tο γραφείο μας εξειδικεύεται στην μέθοδο BIM, βλέπε αντίστοιχο κεφάλαιο.