Ετήσια Γενική Συνέλευση

Η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την 26-06-2015 και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας.